członkowie zarządu

Prokura łączna niewłaściwa w spółkach prawa handlowego.

Nowa, ważna dla przedsiębiorców, uchwała Sądu Najwyższego w 7 osobowym składzie. Uchwała ma moc zasady prawnej.

30 stycznia 2015 roku w sprawie III CZP 34/14, Sąd Najwyższy  na pytanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?

odpowiedział