Prokura łączna niewłaściwa w spółkach prawa handlowego.

Nowa, ważna dla przedsiębiorców, uchwała Sądu Najwyższego w 7 osobowym składzie. Uchwała ma moc zasady prawnej.

30 stycznia 2015 roku w sprawie III CZP 34/14, Sąd Najwyższy  na pytanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?

odpowiedział

Krajowy Rejestr Sądowy. Nowe przepisy.

 

Przełom roku 2014 i 2015 zaowocował sporą ilością zmian w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany dotyczą istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Nowe przepisy mają usprawnić i przyspieszyć prowadzone postępowania. Oto najważniejsze z nich.

Jedno okienko po remoncie.

Dotychczas wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców składaliśmy:

1) wniosek o wpis albo zmianę REGON;

2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany do ZUS;

Nowe zasady handlu w internecie. Już od 25 grudnia 2014 !

Nowe zasady handlu w internecie. Już od 25 grudnia 2014 !

Pod tegoroczną choinką znajdziemy prezent legislacyjny od Sejmu. Z dniem 25 grudnia 2014 roku w życie wchodzi nowa ustawa o prawach konsumenta.

Ustawa zmienia zasady handlu na odległość. Sprawa ważna, bo w chwili obecnej połowa Polaków zakupowe szaleństwo realizuje również w internecie, a liczba towarów nabywanych w ten sposób cały czas rośnie.

Szkolenie na Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy

W dniach 20-22 listopada 2014 r. jako przedstawiciel Kancelarii będę gościem na Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy, gdzie będę miał przyjemność prowadzić szkolenie z zakresu prawa autorskiego.

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjeć filmowych. CAMERIMAGE znacznie przyczynia się do wzrostu prestiżu operatorów zdjęć filmowych wśród innych twórców X muzy.

 

 

Opłaty dla przedsiębiorców za ogłoszenie w Monitorze Sądowym.

 

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców działających w formach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przepisy prawa dla skuteczności niektórych kategorii działań, przede wszystkim wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, wymagają ogłoszenia. Niestety, jak wszystkie rzeczy tego świata, ogłoszenie ma swoją wymierną cenę, którą w tym przypadku najspokojniej w świecie inkasuje fiskus.

Szkolenie "Aspekty prawne zawierania umów w procesie komercjalizacji"

W ostatni czwartek 8 maja razem z moją wspólniczką Agnieszką Mikolcz miałem przyjemność przeprowadzić szkolenie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Przedstawiliśmy aspekty prawne zawierania umów w procesie komercjalizacji. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się min. o rodzajach umów licencyjnych, umów o poufności, czym jest wniesienie aportu do spółki czy umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Spotkanie okazało się być bardzo owocne.

 

 

Strony