orzeczenie TK

Trybunał Konstytucyjny – osoby zarabiające na umowach śmieciowych mogą należeć do związków zawodowych.

http://manifesthr.pl/trybunal-konstytucyjny/

Zapraszam do zapoznania się na blogu manifesthr.pl z moim komentarzem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 1/13 z dnia 2 czerwca 2015 roku, w którym Trybunał orzekł, że obecne rozwiązania dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją.