użytkowanie wieczyste

Jak odwołać się od aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

Jak odwołać się od aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste ?

Po otrzymaniu decyzji, użytkownik wieczysty ma 30 dni na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niepomyślnego rozstrzygnięcia sprawy przed kolegium, w ciągu 14 dni sprawę można skierować do Sądu.