Usługi prawne dla firm

  • Kompleksowa obsługa spółek i prawo handlowe
  • Kompleksowa obsługa prawną spółek, jak również innych podmiotów działających na rynku polskim oraz zagranicą. Pomoc prawna w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, umarzania i zastawiania udziałów i akcji oraz obrotu udziałami i akcjami, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego.

  • Tworzenie nowych podmiotów
  • Pomoc przy zakładaniu, łączeniu i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Doradztwo także przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw spółek. Dokonuję także rejestracji oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opiniuję oraz tworzenie umów i aktów wewnętrznych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

  • Umowy
  • Konstruowanie umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Pomoc w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub reprezentowania w nich klientów. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy klienta.

  • Prawo autorskie, reklamy, mediów i prawo internetu
  • Prawo pracy
  • Uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w prowadzonych mediacjach i sporach z udziałem związków zawodowych. Przygotowywanie i renegocjowanie regulaminów pracy, układy zbiorowe oraz regulaminy wynagradzania. Doradztwo i pomoc z zakresu prawa pracy polega też na udzielaniu bieżących porad dotyczących problemów związanych z zatrudnieniem oraz na reprezentowaniu naszych Klientów w sporach sądowych.