Usługi prawne dla osób prywatnych

Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych.

Udzielanie porad i konsultacji prawnych, przygotowywanie ekspertyz prawnych, reprezentacja przed sądami, urzędami i innymi podmiotami, a także sporządzanie i opiniowanie umów, pism i innych dokumentów.

 • Umowy
 • Przygotowanie umów, a także opiniowanie umów, które już zostały zawarte lub które są w trakcie przygotowywania.
 • Prawo rodzinne i prawo spadkowe
 • Sprawy takie, jak: podział majątku, związane z prawidłowym ukształtowaniem ustroju majątkowego, sprawy rozwodowe, związane z dziedziczeniem majątku osoby zmarłej, sprawy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, o zachowek, a także umów dotyczących spadku, czy w przygotowanie testamentu.
 • Sprawy odszkodowawcze i ubezpieczeniowe
 • Sprawy dotyczące odszkodowań z tytułu błędów w sztuce lekarskie dla osób poszkodowanych przez działalność placówek służby zdrowia. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania, a także zadośćuczynienia dla osób, które w wyniku różnego rodzaju zdarzeń doznały uszczerbku na zdrowiu, a także rodzinom, które straciły w wypadkach najbliższych członków rodziny.
 • Nieruchomości
 • Analizy prawne nieruchomości, ocenę możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego, ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości.
 • Prawo pracy
 • Świadczymy usługi związane z szeroko pojętym prawem pracy. Rozwiążemy wszelkie sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wskażemy elementy wynagrodzenia, o które może ubiegać się pracownik, ocenimy czy nie zostały naruszone przepisy prawa pracy. Świadczymy doradztwo dotyczące wszelkich form dyskryminacji w pracy pomożemy także wyegzekwować różnego rodzaju roszczenia pracownicze. Pomożemy także w sprawach związanych z uzyskaniem prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych.
 • Ochrona konsumentów
 • Ochrona praw konsumentów. Ocena czy umowa z konsumentem została zawarta prawidłowo. Informacja jak można od umowy odstąpić lub ją rozwiązać. Reprezentacja w sprawach z nierzetelnymi przedsiębiorcami w celu uzyskania należnych świadczeń.