Kodeks spółek handlowych

Prokura łączna niewłaściwa w spółkach prawa handlowego.

Nowa, ważna dla przedsiębiorców, uchwała Sądu Najwyższego w 7 osobowym składzie. Uchwała ma moc zasady prawnej.

30 stycznia 2015 roku w sprawie III CZP 34/14, Sąd Najwyższy  na pytanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?

odpowiedział

Spółka jawna w Kodeksie spółek handlowych.

Bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka jawna. Warto nakreślić w kilku zdaniach formalne wymogi jej funkcjonowania.

Pierwsza informacja, którą powinienen przyswoić sobie przyszły wspólnik, zawiera się w stwierdzeniu, że umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności

Powstał projekt nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Minsterstwo Sprawiedliwości opracowało projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych. Najważniejszą z nich ma być zastosowanie nowej struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W uzasadnieniu założeń do zmiany czytamy, że nowe rozwiązania zachęcać będą inwestorów do otwierania spółek kapitałowych w Polsce.