nowelizacja Kodeksu pracy

UWAGA PRACODAWCY – FUNDAMENTALNE ZMIANY W PRAWIE PRACY

Od lutego 2016 roku w życie wchodzą fundamentalne zmiany w prawie pracy. Najważniejsze z nich dotyczą ograniczenia możliwości zawierania umów na czas nieokreślony oraz zrównania okresów wypowiedzeń umów na czas określony i umów na czas nieokreślony.