Jak odwołać się od aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

Jak odwołać się od aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste ?

Po otrzymaniu decyzji, użytkownik wieczysty ma 30 dni na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niepomyślnego rozstrzygnięcia sprawy przed kolegium, w ciągu 14 dni sprawę można skierować do Sądu.

UWAGA PRACODAWCY – FUNDAMENTALNE ZMIANY W PRAWIE PRACY

Od lutego 2016 roku w życie wchodzą fundamentalne zmiany w prawie pracy. Najważniejsze z nich dotyczą ograniczenia możliwości zawierania umów na czas nieokreślony oraz zrównania okresów wypowiedzeń umów na czas określony i umów na czas nieokreślony.

Trybunał Konstytucyjny – osoby zarabiające na umowach śmieciowych mogą należeć do związków zawodowych.

http://manifesthr.pl/trybunal-konstytucyjny/

Zapraszam do zapoznania się na blogu manifesthr.pl z moim komentarzem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 1/13 z dnia 2 czerwca 2015 roku, w którym Trybunał orzekł, że obecne rozwiązania dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Informacje praktyczne.

 

Nadszedł okres zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, czyli w zdecydowanej większości przypadków w terminie do końca czerwca.

 

Pages