Sprzedaż udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, obowiązkiem Zarządu jest sporządzenie nowej księgi udziałów, gdzie uwzględniona powinna być zmiana właścicieli udziałów, a po każdym wpisaniu zmiany powinnością rejestrową zarządu spółki jest złożenie sądowi rejestrowemu nowej listy wspólników o oznaczonej ustawowo treści.

Spółka komandytowa i podatek CIT

Informacja o planach opodatkowania podatkiem CIT zysków uzyskiwanych przez wspólników (komandytariuszy?) spółki komandytowej wprawiła mnie w niemałe zakłopotanie. Twórcom projektu zabrakło bowiem wyobraźni. Dzisiaj w spółkach komandytowych podatek płacą tylko wspólnicy (podatek PIT). Dzięki temu spółki te cieszą się dużym powodzeniem i stają się atrakcyjne dla przedsiębiorców.

Pages